Kurumsal
Amacımız
Toplumumuzun huzur ve barış içinde yaşamasına, kişilerin milli ve manevi değerlere bağlı olarak, temiz bir çevrede, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı olarak yetişip gelişmesi çok önemli. Tüm insanlığın ortak talebi olan barış, kardeşlik, sevgi, adalet ve huzur için, gençlerimizin çok iyi birşekilde yetiştirilmesi gerekir. Dünyaya yön veren ve tarihe şan katan hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Bu bağlamda gençler arasında tanışma ve kaynaşmayı temin etmek, karşılaşılan sorunlara karşı birlikte mücadele etmek için atılması gereken adımları atma yönünde çalışmalarda bulunmak, GSF için çok büyük bir sorumluluk ve görevdir.

Dünya nüfusu her geçen gün yaşlanmaktadır. Ülkelerin geleceği ve teminatı olan gençlerin sayılarının azalması, var olanların ise küreselleşen dünya politeizmine esir düşmesi sebebi ile tam manasıyla yetişmiş, donanımlı geçlere rastlamak hiç de kolay değil. Türkiye açısından bakıldığında genç nüfus olarak Dünya ortalamasının üstündeyiz, fakat gençlerimizi yetiştirecek ve onlara yön verecek gençlik liderlerimizin sayısı oldukça azdır. Avrupa ülkelerinde her 15 gence 1 gençlik lideri düşerken ülkemizde bu oran maalesef dörtte bir kadardır.

Gençlik ve Spor Federasyonu olarak gençlerimizin eğitilmesi için ilk etapta gençlik liderleri yetiştireceğiz. Yetişmiş olan gençlik liderleri sayesinde 81 İlimizde bulunan Gençlik ve Spor Kulüpleri aracılığı ile gençlerimize ulaşıp bu gençleri eğitmek için programlar hazırlayacağız.

Evrensel Gençlik Hakları Beyannamesi ve Avrupa Gençlik Hakları Sözleşmesi’ndeki kriterlerin, bireysel hak ve hürriyetlerin çağdaş anlamda uygulanması için gayret göstereceğiz.

Bütün bu çalışmalarımızla Türk gençliğinin, tarihinin sorumluluğu ve coğrafyasının misyonunu yüklenen Lider Ülke Türkiye sevdasını taşımasını arzu etmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 2023 vizyonunu taşıyacak olan yeni nesil gençlerimizi yapacağımız kültürel etkinlikler, eğitim programları ve Yeni Nesil Gençlik Lideri Yetiştirme Programları ile Dünyanın en saygın gençleri arasında yer almalarını sağlayacağız.
1536615186